Affärsområden

Koncernen är organiserad i två affärsområden: HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered  Products. HEXPOL Compounding består av två produktområden, HEXPOL TPE Compounding och HEXPOL TP Compounding, samt tre geografiska regioner: HEXPOL Compounding NAFTA, HEXPOL Compounding Europe och HEXPOL Compounding Asia. Affärsområde HEXPOL Engineered Products har två produktområden: HEXPOL Gaskets och HEXPOL Wheels. Organisationen är anpassad för att ge korta och snabba beslutsprocesser med ett tydligt och decentraliserat ansvar.

HEXPOL har 43 produktionsenheter och antalet anställda uppgår till cirka 4 400, varav merpartern finns i Asien och USA.

 

Hand _Presentation