Bild start_compounding start_phe start_wheels

Välkommen till HEXPOL!

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala marknadspositioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast- och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).

Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, energi-, olje- och gassektorn, tillverkare av medicinteknik samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. 

Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products och har 43 tillverkande enheter.

HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till 12 230 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder.